Poseta Iranu: konferencija za ?tampu u ?ulistan palati u Teheranu