Poseta Iranu: sa oficirima iz po?asne pratnje, na izlazu iz ?ulistan palate