Predaja akreditiva ambasadora Libije Ali Suni Muntasera