Poseta XII Me?unarodnom sajmu tehnike: sve?ano otvaranje