Poseta XII Me?unarodnom sajmu tehnike: dolazak na ve?eru u restoran sajma