Drugarsko ve?e u Domu omladine povodom Dana mladosti: nastup hora devojaka iz ?apca i grupe modernog baleta KUD "Abra?evi?"