Prijem delegacije III plenuma CK Narodne omladine Jugoslavije