Prijem Pjera Pola Švajcera, generalnog direktora Međunarodnog monetarnog fonda