Poseta Nikolae ?au?eskua: ispra?aj Nikolae ?au?ekua na ?elezni?koj stanici u Beogradu, prilikom odlaska u posetu Hrvatskoj