Prijem dr. Sadoka Mokadema, predsednika skup?tine Tunisa