?esti kongres Saveza sindikata Jugoslavije: ulazak u salu i otvaranje Kongresa