Poseta Čehoslovačkoj: doček na Ruzinskom aerodromu u Pragu i susret sa čehoslovačkim rukovodiocima