Polazak na do?ek predsednika Mauritanije Moktar Uld Dade, i vo?nja "Podgorkom" do Pule