Poseta Moktar Uld Dade, predsednika Mauritanije: vo?nja brodom "Podgorka" od Pule do Briona