Poseta Moktar Uld Dade, predsednika Mauritanije: razmena odlikovanja u vili "Brionka"