Poseta cara Hajla Selasija: večera koju je car Hajle Selasije priredio u čast predsednika Tita u vili "Brionka"