Prijem Sao Kun H?oa, burmanskog ministra inostranih poslova