Prijem Sao Kun Hćoa, burmanskog ministra inostranih poslova