Susret sa predstavnicima op?tina i politi?ko-dru?tvenim aktivom Vranja u Domu JNA