Proslava 25. godi?njice Republike u Jajcu: susret u salonu Doma kulture sa delegatima iz Velike Britanije, SSSR i SAD