Proslava 25. godi?njice Republike u Jajcu: Cvijetin Mijatovi? i predstavnici SR BiH predaju na poklon mar?alsku uniformu