Proslava 25. godi?njice Republike u Jajcu: dolazak u Dom kulture na sve?anu sednicu