Proslava 25. godi?njice Republike u Jajcu: prijem ?lanova vojnih misija Velike Britanije, SSSR i SAD pri Vrhovnom ?tabu NOV