Proslava 25. godi?njice Republike u Jajcu: dolazak na sve?ani prijem u Domu kulture