Proslava 25. godi?njice Republike u Jajcu: odlazak sa konferencije za ?tampu u Domu kulture