Prijem akreditiva ambasadora Kameruna, Tilemona Beb a Dona