Na predstavi "Odbrana Sokratova i smrt": grupni snimci