Hotel "Kontinental" u Istanbulu u kome je J.B. Tito stanovao kao Spiridon Mekas