Jovanka Broz u poseti Zavi?ajnom muzeju i biblioteci pri Franjeva?kom samostanu u Fojnici i na ru?ku