Poseta Vazduhoplovnoj vojnoj gimnaziji "Mar?al Tito" u Mostaru-Rado?u: u trpezariji, kuhinji i odlazak