Poseta Kombinatu metalne industrije "Soko" u Mostaru: u upravnoj zgradi i odlazak