Ve?era koju je u hotelu "Bristol" u Mostaru priredio predsednik skup?tine op?tine Avdo Zvoni? i zdravice