Obilazak izlo?bi vojvo?anskih likovnih stvaralaca, koja je otvorena u Galeriji Matice srpske povodom 25-godi?njice AVNOJ-a