U ?etnji i razgovoru sa rukovodstvom Vojvodine u Kara?or?evu i ve?era