Sve?ani prijem u zgradi SIV-a povodom pedesetogodi?njice SKJ i IX kongresa SKJ: susret sa stranim delegacijama