Sve?ani prijem u zgradi SIV-a povodom pedesetogodi?njice SKJ i IX kongresa SKJ: prijem delegacije Odbora za izgradnju "Doma heroja Bore Vukmirovi?a i Ramiza Sadika" iz Pri?tine