Sve?ani prijem u zgradi SIV-a povodom pedesetogodi?njice SKJ i IX kongresa SKJ: odlazak sa prijema