Ve?era u motelu "Bresternica" u Mariboru, koju je priredio Predsednik Skup?tine op?tine Mirko ?elender