Prijem akreditiva od novog egipatskog poslanika Huseina Ru?dija