Sa pionirima u restoranu "Gradska restauracija" u Ptuju