U Beogradskom dramskom pozorištu na predstavi Zagrebačkog dramskog kazališta "U logoru" (od M. Krleže)