Prijem violiniste Zlatka Balokovi?a, sa suprugom i ru?ak