Prijem violiniste Zlatka Balokovića, sa suprugom i ručak