Poseta ?elezari "Boris Kidri?" u Nik?i?u: prijem poklona