Razgovor sa dru?tveno-politi?kim predstavnicima Bara i Ulcinja u hotelu "Agava" u Baru