Susret sa predstavnicima Udruženja stare bokeljske mornarice u Kotoru