Poseta XIII Me?unarodnom sajmu tehnike: za vreme govora generalnog direktora Beogradskog sajma, Ja?e Rajtera i ?lana SIV-a, Aleksandra Grli?kova