Poseta XIII Me?unarodnom sajmu tehnike: sve?ano otvaranje