Prijem dr?avnog ministra kooridanatora ekonomskih resora vlade Indonezije, sultana Hamengku Buvonoa IX