Sve?ana proslava 25. godi?njice ASNOM: priredba "Koncert o makedonskoj zemlji" u skopskoj Univerzitetskoj dvorani