Sve?ana sednica Sobranja u ?ast 25. godi?njice ASNOM-a: za vreme govora Nikole Min?eva