Sve?ana sednica Sobranja u ?ast 25. godi?njice ASNOM-a: prijem Povelje i Zlatne spomenice ASNOM-a